No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van die les moet jy instaat wees om die afkorting van 'n woord te kan skryf.

Aan die einde van die les moet jy instaat wees om die woord van 'n gegewe afkorting te kan identifiseer en te skryf.