No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van die les moet jy weet wat 'n  samestelling is en om samestellings te vorm.