No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Selfstandige naamwoorde: Meervoud

Aan die einde van die les moet jy in staat wees om:

  •          te weet dat wanneer die aksent op die laaste deel van die woord is dit “-e” aan die einde van die woord kry
  •          te weet dat wanneer die aksent op die eerste deel van die woord het dit “-s” vir die meervoudsvorm aan die einde van die sin kry.
  •          te weet watter woorde uitsonderings op die reël is
  •          te weet watter woorde die deelteken e kry
  •          om die spelreëls korrekte toe te pas wanneer ons die meervoudsvorm gebruik