Lesson Parts

No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om :
• ʼn stelsin in die enige tyd oor te skryf van die direkte rede na die indirekte rede

 

At the end of this lesson you must be able to:
• write statements in any tense into direct speech and back