No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van die les moet jy die infinitief in 'n sin kan identifiseer asook 'n sin infinitief te kan maak.