No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van die les moet jy in staat wees om te weet:

  • dat ons dubbele ontkenning in Afrikaans gebruik
  • dat die eerste “nie” die werkwoord volg en die laaste nie aan die einde van die sin geplaas word
  • om ontkenning reg te gebruik wanneer ʼn vraag negatief beantwoord word
  • wanneer om “moenie” en “moet asseblief nie” reg te gebruik
  • te weet wanneer ons nie ʼn dubbele negatief gebruik nie.
  • hoe “nie “ aangewend word wanneer twee sinne verbind word deur ʼn voegwoord.
  • watter woorde in die negatiewe / ontkennende vorm verander.