Lesson Parts

No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie werkblad moet jy in staat wees om :
•getalle en mates korrek te kan gebruik

At the end of this tutorial you must be able to:
•write and use numbers and measurements correctly