Lesson Parts

No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie werkblad moet jy in staat wees om :
• 'n vraag met vraagwoord te kan begin

At the end of this tutorial you must be able to:
• create a question with a given question word