No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie werkblad moet jy in staat wees om :
• die geslag van diere en persone te kan gebruik

At the end of this tutorial you must be able to:
• use gender for people and animals correctly