No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie les moet jy weet wat ‘n persoonlike voornaamwoord is en korrek kan gebruik.