No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om 'n lys voorsetsels en hulle Engelse vertalings te ken.