Lesson Parts

No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie werkblad moet jy in staat wees om :
• bywoorde van wyse, plek en tyd in 'n sin te kan identifiseer en gebruik

At the end of this tutorial you must be able to:
• identify adverbs of time, manner and place and also to use them in a sentence