No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om die verskillende voornaamwoorde te identifiseer en in sinne te gebruik.