No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om sinne in die hede, toekomende en verlede tyd te herken en te skryf.