Lesson Parts

No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie werkblad moet jy in staat wees om :
· die voegwoorde in die groep 1 te herken en sinne met die gegewe voegwoord te kan verbind

At the end of this tutorial you must be able to:
·   recognise the conjunctions in the different groups and  join  sentences with any conjunction