No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie werkblad moet jy in staat wees om :
• die verskillende reëls van die meervoude in Afrikaans te ken

At the end of this tutorial you must be able to:
• know the different rules for plural in Afrikaans