No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om STOMPI te gebruik om die woordorde in ‘n sin suksesvol te verander.