Lesson Parts

No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie werkblad moet jy in staat wees om :
• die voegwoorde in die groep 3 te herken en bestaande voegwoorde te vervang met ʼn voegwoord in groep 3 aan die begin van twee sinne

At the end of this tutorial you must be able to:
• recognise the conjunctions in group 3 and replace conjunctions in sentences with conjunctions from  group 3 at the beginning of the two sentences