No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om die verskillende dele van STOMPI te herken en in sinsverband te plaas.