//]]>

No toast message specified.

Luister en praat

Afrikaans

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om bekend gestel te word, en bewus te wees van gevoelstaal en manipulerende taal.

Delete user profile

In order for this account to be deleted, please enter the OTP that was emailed to you. The user data will be permanently deleted from the system.

In order for your account to be deleted, please enter the OTP provided by your Parent/Guardian.

Cancel

Rate Content

Choose an option below: