No toast message specified.

Luister en praat

Afrikaans

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om bekend gestel te word, en bewus te wees van gevoelstaal en manipulerende taal.