No toast message specified.

Lees en kyk

Afrikaans

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om emosionele woorde in tekste te kan identifiseer.