No toast message specified.

Lees en kyk

Afrikaans

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om letterlike en figuurlike woorde te herken en in sinskonteks te verstaan.