No toast message specified.

Lees en kyk

Afrikaans

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om idiomatiese uitdrukkings te kan herken en intepreteer.