//]]>

No toast message specified.

Lees en kyk

Afrikaans FAL

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om klankmiddels soos ritme, rym, alliterasie en klanknabootsing in gedigte te identifiseer.

Delete user profile

In order for this account to be deleted, please enter the OTP that was emailed to you. The user data will be permanently deleted from the system.

In order for your account to be deleted, please enter the OTP provided by your Parent/Guardian.

Cancel

Rate Content

Choose an option below: