No toast message specified.

Lees en kyk

Afrikaans FAL

Aan die einde van hierdie werkblad moet jy in staat wees om klank woorde en klanknabootsing te ken, en hierdie woorde in jou eie skriftelike werk te kan gebruik.