No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans FAL

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om te verstaan wat 'n werkwoord is, en werkwoorde in 'n sin te kan identifiseer