No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans FAL

Aan die einde van die les moet jy in staat wees om die byvoeglike naamwoord te herken en in sinne te gebruik.