//]]>

No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans FAL

Aan die einde van die les moet jy in staat wees om die byvoeglike naamwoord te herken en in sinne te gebruik.

Delete user profile

In order for this account to be deleted, please enter the OTP that was emailed to you. The user data will be permanently deleted from the system.

In order for your account to be deleted, please enter the OTP provided by your Parent/Guardian.

Cancel

Rate Content

Choose an option below: