No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans FAL

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om te verstaan wat 'n hulpwerkwoord is, en hulpwerkwoorde in 'n sin te kan identifiseer.