No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans FAL

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om die verkleinwoorde van selfstandige naamwoorde te vorm.