No toast message specified.

Skryf en aanbied

Afrikaans FAL

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om mense met behulp van woorde te beskryf.