No toast message specified.

Skryf en aanbied

Afrikaans FAL

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om spesifieke aspekte in ‘n prent te identifiseer en daaroor te skryf.