No toast message specified.

Skryf en aanbied

Afrikaans FAL

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om in die direkte rede kan skryf, en dit in jou eie skryfwerk te gebruik as dialoog.