No toast message specified.

Skryf en aanbied

Afrikaans FAL

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om beter woord keuses (sinonieme) te kies om beter te kan skryf.