Lesson Parts

No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans FAL

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om 'n sin in die negatiewe vorm te kan verander.