No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans FAL

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om selfstandige naamwoorde te identifiseer en in sinne te gebruik.