No toast message specified.

Luister en praat

Afrikaans FAL

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om die uitspraak van letters en algemene spelreëls te ken.