No toast message specified.

Luister en praat

Afrikaans FAL

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om vrae oor 'n luisterbegrip te kan beantwoord.