No toast message specified.

Lees en kyk

Afrikaans FAL

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om 'n voorwerp te herken deur gebruik van 'n fisiese beskrywing.