No toast message specified.

Lees en kyk

Afrikaans FAL

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om woordeskat oor 'Hulp Soek' en 'Die Stad' te ken.