//]]>

Lesson Parts

No toast message specified.

Lees en kyk

Afrikaans FAL

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om beskrywende woorde soos byvoeglike naamwoorde en bywoorde te gebruik.

Delete user profile

In order for this account to be deleted, please enter the OTP that was emailed to you. The user data will be permanently deleted from the system.

In order for your account to be deleted, please enter the OTP provided by your Parent/Guardian.

Cancel

Rate Content

Choose an option below: