Lesson Parts

No toast message specified.

Lees en kyk

Afrikaans FAL

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om beskrywende woorde soos byvoeglike naamwoorde en bywoorde te gebruik.