Lesson Parts

No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans FAL

Aan die einde van hierde les moet jy in staat wees om te weet wat antonieme is.