No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans FAL

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om algemene punktuasie te ken en te kan gebruik om jou eie sinne te skryf.