Lesson Parts

No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans FAL

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om hulpwerkwoorde te herken en in jou eie sinne te kan gebruik.