Lesson Parts

No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans FAL

Aan die einde van hierdie lesse moet jy in staat wees om te weet wat voorsetsels is, voorsetsels in sinne te kan gebruik, en voorsetsels in 'n storie te kan identifiseer.