No toast message specified.

Luister en praat

Afrikaans FAL

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om die kort klanke : a, e, i, o, u en y te ken.