No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie werkblad moet jy in staat wees om :
• al die verskillende reëls van behoort en hoef te kan toepas

At the end of this tutorial you must be able to:
• apply all the rules for 'behoort' and 'hoef'