//]]>

No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie werkblad moet jy in staat wees om :
• ‘n stelsin in die enige tyd oor te skryf van die direkte rede na die indirekte rede

At the end of this tutorial you must be able to:
• write statements in any tense into direct speech and back

Book a free consultation

And let us know how we can help!

+27 10 020 8570

Tell us about yourself

Tell us about the student

Tell us about your needs

Reasons for interest