No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Na die les moet jy die afkorting van die woord kan gee.