No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie werkblad moet jy in staat wees om :
• ʼn sinoniem vir ʼn woord in ʼn paragraaf in konteks te kan gee

At the end of this tutorial you must be able to:
• to give a synonym for words in a paragraph in context