Lesson Parts

No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie werkblad moet jy in staat wees om :
• die voegwoorde in die groep te herken en sinne met die voegwoord te kan verbind in die middel van twee sinne

At the end of this tutorial you must be able to:
• recognise the words in the group and join sentences with a conjunction from this group in the middle of the two sentences